Buorre

Markkinointimateriaalit

Visuaalinen ilme

Esitteen ilme ja taitto kolmessa viikossa


Oulujärven Ärjänselällä sijaitseva Ärjänsaari sai valtion luonnonsuojelualueen aseman vuonna 2017. Saarelle on laadittu kattava kehittämisohjelma, joka on suunnattu kehittämishankkeesta kiinnostuneille rahoittajille ja matkailijoille. Taitoimme asiakkaan teksti- ja kuvamateriaalit valmiiksi esitteeksi ja teimme siitä lisäksi lyhyen koosteen tiukalla aikataululla vain kolmessa viikossa.

 Buorre

Väreiltään harmonisessa ja luonnonläheisessä esitteessä on käytetty visuaalisia infografiikoita ja elementtejä, jotka elävöittävät kehityshankkeen pääkohtia. Asiat esitetään niiden avulla järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Sisällytimme taittoon mm. yksittäisiä grafiikoita, visuaalisia taulukoita, karttoja sekä informatiivisen brändipyörän.

 Buorre

”Taitossa pidimme erityisesti raikkaista väreistä, kuvien sommittelusta ja taitavasti laadituista visuaalisista elementeistä. Taiton ansiosta pitkä, tekstipainotteinen kehittämisohjelma muuntui helposti luettavaksi ja kiinnostusta herättäväksi.”

 

Anni Koskela, projektipäällikkö, Metsähallitus

Ota
yhteys