Buorre

BRÄNDISTRATEGIAN LUOMINEN JA TOTEUTTAMINEN

Brändit edistävät tutkitusti pitkäaikaisia asiakassuhteita, joissa asiakas on halukas maksamaan hieman enemmän ja osallistumaan markkinointiin jakamalla brändiä ja suosittelemalla sitä muille. CityCube pyysi meiltä apua vahvan ja asiakkaisiin vetoavan brändin luomisessa rakentamilleen asunnoille.

BRÄNDIN ONGELMAT JA TAVOITTEET

CityCuben tavoitteena oli saavuttaa uusia asiakkaita ja lisätä asuntojen myyntiä digitaalisen markkinoinnin avulla. Haasteeksi nousi löytää konsepti, joka poikkeaisi ei-brändättyjen asuntojen myymisessä perinteisesti käytetyistä myyntimenetelmistä.

RATKAISU

Pystyäksemme luomaan menestyvän brändin teimme ensin käyttäjiin ja liiketoimintaan kohdistuvaa tutkimusta. Meidän oli ymmärrettävä yrityksen liiketoimintaa ja asuntojen käyttäjiä paremmin, jotta pystyisimme luomaan vaikuttavan ja merkityksellisen ilmeen, sisällön, viestinnän ja asiakaskokemuksen.

TEIMME SEURAAVAT:

  • Tutkimus käyttäjäkokemuksesta (UX)

  • Brändistrategian opas

  • Uudistettu brändi-identiteetti

  • Uudistetut verkkosivut, sisältäen prototyypin ja testauksen

  • Digitaaliset markkinointikampanjat

  • Esitteet

  • Tuotejulkistukset

 Buorre
 Buorre
 Buorre
 Buorre

Käyttäjätutkimus

Voidaksemme luoda CityCuben asiakkaita kiinnostavat ja palvelevat kotisivut sekä markkinointimateriaalit, meidän oli tärkeää ymmärtää syvällisesti loppukäyttäjää. Käytimme tähän eri metodeja haastatteluista kyselyihin.

Haastattelut

 
Jotta oppisimme ymmärtämään loppukäyttäjiä ja liiketoimintaa paremmin teimme useita henkilöhaastatteluja, joista osa toteutettiin puhelimitse. Siten saimme objektiivisemman kuvan käyttäjien kokemista todellisista ongelmista ja heidän perimmäisistä toiveistaan. Saamamme tiedon avulla pystyimme suunnittelemaan sivujen rakenteen ja sisällön paremmin sekä käyttäjien että asiakkaan liiketoiminnan kannalta.
CityCube markkinointi Buorre
CityCube markkinointi Buorre

Kyselylomakkeet

 
Henkilökohtaisten haastattelujen lisäksi käytimme kyselylomakkeita saadaksemme riittävästi tietoa asiakkaamme liiketoiminnasta ja tämän asiakasryhmistä. Tietojen avulla opimme ymmärtämään käyttäjiä paremmin ja pystyimme luomaan useita asiakasavatareja.

Brändistrategia

 
Käyttäjätutkimus antoi sekä meille että asiakkaallemme uutta tietoa uuteen kotiin liittyvistä ongelmista ja unelmista. Asetimme liiketoiminnalle tavoitteita ja tunnistimme haasteet, joihin oli tartuttava. Näin pystyimme palvelemaan loppukäyttäjiä paremmin samalla kun saavutimme liiketoiminnalle asetetut tavoitteet.
 Buorre

Prototyypit

 
Käyttäjätestasimme suunnittelemamme prototyypit aikaisessa vaiheessa Invision App -sovelluksen avulla. Havaitsimme siten mahdolliset virheet ja pystyimme optimoimaan tietoarkkitehtuurin, käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän ennen verkkosivuston kehittämistä.
 Buorre

Responsiivinen design


Kuten kaikissa uusissa verkkosivustoissa loimme myös tässä responsiivisen ilmeen, joka toimii ongelmitta kaikenkokoisissa näytöissä.
 Buorre

Käyttäjätestaus


Tutkimme käyttäjien käyttäytymistä klikkaamista ja vierittämistä mittaavalla heatmap-analyysillä. Lisäksi pyysimme mahdollisia ostajia istahtamaan tietokoneen ääreen ja seurasimme heidän käyttäytymistään verkkosivustolla samalla kun he kuvailivat, mitä heidän mielessään liikkui. Siten pystyimme optimoimaan visuaalisen ilmeen palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin.
 Buorre

Tuotejulkistukset


Tehtävämme oli tuoda asunnot myyntiin ja edistää niiden myyntiä sen jälkeen, kun CityCube oli aloittanut niiden rakentamisen. Tavoitteenamme oli toimittaa kuumia liidejä myyntiorganisaatiolle ja kerätä haaleat liidit myöhempää käyttöä varten.
 Buorre
Ota
yhteys