Buorre on toiminut Lemonsoftin markkinoinnin monenlaisissa rooleissa. Buorre on toteuttanut uudet kotisivut, tehnyt videoita, auttanut markkinoinnin automaatiossa ja konsultoinut uusien toimintatapojen tuomisessa osaksi myynnin prosesseja.

Markkinoinnin uudistaminen yhteistyössä Buorren kanssa on auttanut Lemonsoftia uusien asiakkaiden hankinnassa ja tuonut yrityksen viestintään uutta ilmettä. Lisäksi liidien määrä on lisääntynyt huomattavasti uusien markkinointitoimenpiteiden avulla. Buorre on ollut merkittävässä roolissa Lemonsoftin liikevaihdon kasvussa viime vuosien aikana.

”Buorren kanssa yhteistyö on helppoa ja projektien aikataulut sekä budjetit ovat pitäneet. Erityisesti Buorren toiminta on auttanut meitä tuomalla markkinointiin uusia toimintatapoja ja toteuttamalla niitä meidän liiketoimintaan sopivalla tavalla."

 
 
Ota
yhteys