Buorre
Vaasan Yliopistoon kuuluvan Levón-instituutin Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen -yksikkö tarjoaa yliopistotasoista täydennyskoulutusta johtamisen ja liiketoiminnan eri aloilla. Monipuolinen tarjonta yltää yhden päivän koulutuksista monivuotisiin täydennyskoulutusohjelmiin ja kaikille avoimista koulutuksista tarkasti tarpeita vastaaviin, organisaatiokohtaisesti räätälöityihin koulutuksiin. 
 Buorre

“Buorre ymmärsi toimintamme ytimen ja onnistui uudistamaan ja yksinkertaistamaan sanomamme. Meillä on nyt loistava mahdollisuus tehostaa ja kasvattaa myyntiämme uusien työkalujen ja nykyaikaistetun ilmeemme avulla”

Mikael Hallbäck, Vastuuyksikön johtaja

 

 Buorre
Buorre suunnitteli ja toteutti Levón-instituutille kampanjan, joka sisälsi informatiivisten verkkosivujen lisäksi videotuotantoa. Raikasilmeisellä sivustolla on tietoa koulutusohjelmien sisällöstä ja runsaasti koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kokemuksia. Erilaisissa johtotehtävissä toimivat henkilöt kertovat videoilla siitä, miksi he valitsivat Levón-instituutin koulutuksen ja millaisia eväitä he sen myötä saivat työhönsä ja elämäänsä. Buorre huolehti videohaastattelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.
 

Buorre haastatteli ja kuvasi 10 erilaisissa johtotehtävissä toimivaa henkilöä, jotka kertoivat omasta työpaikastaan, urakehityksestään ja JOKA-koulutuksen aikana saamistaan kokemuksista.
 

Monipuolinen ja selkeä verkkosivusto esittelee koulutustarjontaa tehokkaasti. Videohaastattelut elävöittävät sisältöä ja houkuttelevat kävijöitä tutustumaan koulutukseen paremmin. Koulutusta harkitsevan on helppo löytää inspiroivista haastatteluista samaistumiskohtia ja haastateltujen tarinat voivat siten vahvistaa heidän päätöstään ilmoittautua koulutukseen.

 Buorre

Ota
yhteys