Kokemuksia Levón-instituutin koulutuksista

Levón-instituutin videokampanjassa koulutuksiin osallistuneet henkilöt kertovat avoimesti omista kokemuksistaan.

Vaasan Yliopistoon kuuluvan Levón-instituutin Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen -yksikkö tarjoaa yliopistotasoista täydennyskoulutusta johtamisen ja liiketoiminnan eri aloilla. Monipuolinen tarjonta yltää yhden päivän koulutuksista monivuotisiin täydennyskoulutusohjelmiin ja kaikille avoimista koulutuksista tarkasti tarpeita vastaaviin, organisaatiokohtaisesti räätälöityihin koulutuksiin. 

“Buorre ymmärsi toimintamme ytimen ja onnistui uudistamaan ja yksinkertaistamaan sanomamme. Meillä on nyt loistava mahdollisuus tehostaa ja kasvattaa myyntiämme uusien työkalujen ja nykyaikaistetun ilmeemme avulla”

 
Mikael Hallbäck, Vastuuyksikön johtaja

 

 

Buorre suunnitteli ja toteutti Levón-instituutille kampanjan, joka sisälsi informatiivisten verkkosivujen lisäksi videotuotantoa. Raikasilmeisellä sivustolla on tietoa koulutusohjelmien sisällöstä ja runsaasti koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kokemuksia. Erilaisissa johtotehtävissä toimivat henkilöt kertovat videoilla siitä, miksi he valitsivat Levón-instituutin koulutuksen ja millaisia eväitä he sen myötä saivat työhönsä ja elämäänsä. Buorre huolehti videohaastattelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Buorre haastatteli ja kuvasi 10 erilaisissa johtotehtävissä toimivaa henkilöä, jotka kertoivat omasta työpaikastaan, urakehityksestään ja JOKA-koulutuksen aikana saamistaan kokemuksista.

 

Monipuolinen ja selkeä verkkosivusto esittelee koulutustarjontaa tehokkaasti. Videohaastattelut elävöittävät sisältöä ja houkuttelevat kävijöitä tutustumaan koulutukseen paremmin. Koulutusta harkitsevan on helppo löytää inspiroivista haastatteluista samaistumiskohtia ja haastateltujen tarinat voivat siten vahvistaa heidän päätöstään ilmoittautua koulutukseen.

Katso muita referenssejämme:

Palvelumuotoilu, Tilasuunnittelu, Branding

24Pesula

Lue lisää
Naturvention
Mekaniikkasuunnittelu, Teollinen muotoilu

Naturvention

Lue lisää
Markkinointimateriaalit, Digitaalinen markkinointi, Verkkosivut, Branding

Okartek

Lue lisää
Mekaniikkasuunnittelu, Teollinen muotoilu

ABB

Lue lisää

Soita
meille