Buorre

Projektin tavoitteet

1. Luoda varteenotettava ja kilpailijoista eroava brändi-identiteetti. 

2. Kasvattaa myyntiä.

3. Kommunikoida selkeästi ja nopeasti tuotteiden toimintaperiaatteet, hyödyt asiakkaalle ja tuotteen ratkaisemat ongelmat.

Ratkaisu

Loimme uuden brändi-itentiteetin, jonka pohjalta tehtiin myynnin lisäämiseen ja lämpimien liidien keräämiseen optimoidut kotisivut. Digitaalisella mainonnalla saavutamme oikeat kohderyhmät. Analysoimalla sivuja ja mainontaa pystymme parantamaan konversioprosenttia.

Teimme seuraavat

• Brändi-identiteetti
• Logo
• Ikonit
• Kotisivut
• 3D-tuotemallinnukset
• 3D-animaatio
• Digitaalinen esite
• Digitaalinen markkinointistrategia
• Digitaaliset markkinointikampanjat
 Buorre

3D-Mallit

Mallinsimme näyttävät 3D-kuvat Okarrolleista ja teimme virtuaalisen studion, jossa pystyimme näyttämään Okarrollien toiminnallisuuden ja esimerkkejä erilaisten tuotteiden käsittelystä. 
 Buorre
 Buorre

Typografia

Valitsimme selkeät ja vahvat fontit tukemaan brändiä. Loimme selkeän hierarkian, jonka avulla katsoja tunnistaa nopeasti ja helposti, mikä on tärkeätä ja missä järjestyksessä eri tekstit tulee lukea. Tämä tekee kotisivuista ja muista markkinointimateriaaleista käyttäjäystävällisemmät. 
 Buorre

Väripaletti

Kilpailja-analyysin tehtyämme päädyimme valitsemaan väripaletin, joka erottuu selkeästi kilpailijoista. Samalla se tekee käyttöliittymästä käyttäjäystävällisen ja kuljettaa käyttäjän katsette sivuilla haluamiimme kohtiin ennalta määritellyssä järjestyksessä.
 Buorre

Logot

Teimme kolme erilaista logoa, jotka erottuvat eri taustoista kuvissa, sekä tummilla että vaaleilla taustoilla.
 Buorre

Kotisivut

Kotisivujen tehtävänä oli luoda luottamusta yritykseen, lisätä myyntiä ja palvella maahantuojia ja yrityksiä.
 Buorre

Liidienkeruuopas

Suunnittelimme ilmaisen liidienkeruuoppaan Okarrollille. Sen tarkoitus on kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot, jotta Okarroll voi olla heihin yhteydessä. Oppaan tehtävä on palvella asiakasta ja kannustaa ottamaan yhteyttä tai tilaamaan ilmaisen näytteen, jolla luodaan luottamusta asiakassuhteen aloittamista varten.
 Buorre
"Valmistamme sopimusvalmistuksena monipuolisilla valmistusmenetelmillä teknisiä muovituotteita. Omina tuotteina meillä on Okarroll-monitierullat joista 90 % menee vientiin.

Pääsimme hyvään yhteisymmärrykseen Okarroll-com- kotisivuille asetetuista tavoitteista sekä raikkaammasta ja modernimmasta ”lookista”. Haluamme lisätä tuotteen tunnettavuutta ja kasvattaa tuoteryhmän myyntiä. Tälle tuoteryhmälle päätettiin tehdä ihan oma brändi-ilme, englanninkieliset kotisivut, liidien keräysopas, 3D-animaatio, joka esittelee tuotteen, sen toiminnallisuudet ja hyödyt sekä digimarkkinointistrategian ja -kampanjat. Uskomme myös, että näillä markkinointikeinoilla voimme saada uusia käyttäjiä ja tilaajia sellaisista asiakasryhmistä, joita emme ole vielä edes osanneet lähestyä.

Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen ja odotamme sen näkyvän myös lisääntyvänä rullamyyntinä lähitulevaisuudessa."

-Leena Leinonen, Okartek Oy, Tuotepäällikkö
Ota
yhteys