Okartek on suomalainen muovialan sopimusvalmistaja, jonka valikoimaan kuuluvat pääasiassa ruiskuvalulla ja lämpömuovauksella valmistetut muovituotteet. Jo yli 30 vuotta alalla toiminut yritys on Suomessa muovituotevalmistuksen kärkeä. Okartekin asiakkaita ovat esimerkiksi Volvo, Valio ja Isku. Etola-konserniin kuuluvan Okartekin liikevaihto oli yli 10 miljoonaa euroa vuonna 2015.

 Buorre

Ilme
Okartek halusi uudistaa yrityksensä ilmeen. Uutta ilmettä alettiin rakentaa edellisvuonna tehdyn asiakaskyselyn perusteella, ja Buorre oli Okartekin kumppanina tässä projektissa. Buorre toteutti Okartekille uuden ilmeen mukaiset verkkosivut, joilla yrityksen kokonaisvaltainen palvelu, ammattitaitoisuus sekä vaikuttavat referenssit tulevat paremmin esille. Okartek on saanut uudesta ilmeestään asiakkailtaan runsaasti positiivista palautetta, ja jopa samaan konserniin kuuluva yritys on ottanut Buorreen yhteyttä ja kertonut olevansa kiinnostunut vastaavanlaisesta palvelusta.

 Buorre
 Buorre
 Buorre
 Buorre

Verkkosivut
Buorre toteutti Okartekille uuden visuaalisen ilmeen sekä uuden ilmeen mukaiset verkkosivut kahdella kielellä. Yrityksen kokonaisvaltainen palvelu haluttiin tuoda uusilla verkkosivuilla paremmin esille, ja lisäksi haluttiin viestiä Okartekin asemasta Suomen muovivalmistajien kärjessä. Uusilla verkkosivuilla tuodaan näkyvästi esiin myös muutamia yrityksen tärkeimpiä referenssejä.

 Buorre
 Buorre
 Buorre

Markkinointikumppanuus
Buorre aloitti Okartekin kanssa toistaiseksi jatkuvan markkinointikumppanuuden, ja yritykselle tehtiin markkinointisuunnitelma pidemmälle aikavälille. Buorre auttaa Okartekia toimimalla jatkuvana kumppanina myynnissä ja markkinoinnissa.

 Buorre
 Buorre
Ota
yhteys