Revenio Group

Sijottajaystävällistä kasvua

Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiakonserni. Revenio-konsernin liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia terveysteknologiaan liittyviä laitteita, erityisesti kansanterveydellisesti merkittävien silmän sairauksien tunnistamiseen. Liiketoimintojen yhteisinä nimittäjinä ovat potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. Terveysteknologian edelläkävijänä Revenio tavoittelee voimakasta kansainvälistä kasvua. Sen mahdollistamiseksi myös yhtiön brändin ja ulosannin tulee vastata yhtiön asemaa ja tavoitteita. Siihen Revenio tarvitsikin markkinointitoimisto Buorren apua.

Tavoitteena tunnistettava brändi ja sijoittajaystävälliset verkkosivut

Revenion ja Buorren yhteistyö alkoi syksyllä 2018 yritysilmeen uudistuksella, jolla tavoiteltiin tunnistettavampaa brändi-ilmettä, joka kuvastaa yhtiön globaalia edelläkävijyyttä terveysteknologian alalla. Uuden modernimman ilmeen ja värimaailman pohjalta Reveniolle toteutettiin myös täysin uusi verkkosivusto. Koska kyseessä on pörssiin listautunut holding-yhtiö, sivuston tavoite oli vastata ensisijaisesti sijoittajien tarpeisiin. Niinpä Revenion pääkohderyhmälle haluttiin tarjota teknisesti, kokemuksellisesti ja sisällöllisesti ensiluokkainen kokonaisuus. Verkkosivuston lisäksi vuoden 2018 vuosikertomus tuli suunnitella ja taittaa päivitettävän yritysilmeen mukaiseksi.

Verkkosivut ja vuosikertomus päivitetyn yritysilmeen pohjalta

Buorren toteuttaman yritysilmeen uudistuksen pohjalta verkkosivuja päästiin suunnittelemaan loppusyksystä 2018. Verkkosivujen rooli yrityksen digitaalisena pääkonttorina, vierailijan matkaoppaana ja relevanteimman sisällön tarjoana kehittyy jatkuvasti paremman asiakaskokemuksen ja toimivampien sisältöpolkujen suuntaan. Niinpä vanha sivusto analysoitiin käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Tämän pohjalta sivuston rakennetta selkeytettiin ja käyttäjäkokemusta suunniteltiin sijoittajien näkökulmasta miellyttävämmäksi. Viestintätoimisto Bravura oli alusta asti tärkeässä roolissa vastaten muun muassa sivuston sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 

Buorre sai myös kunnian suunnitella ja taittaa Revenion vuoden 2018 vuosikertomuksen niin ikään uutta yritysilmettä mukaillen. Vuosikertomus julkaistiin sähköisessä muodossa kahdella eri kielellä: suomeksi ja englanniksi. Lisäksi vuosikertomuksen “high lightit” koottiin One Page -sivuksi. Taittotyö eteni tiukasta aikataulusta huolimatta sujuvasti tiiviissä yhteistyössä viestintätoimisto Bravuran kanssa. Molemmat kieliversiot sekä One Page -sivu olivat valmiita muutamassa kuukaudessa.


 "Työprosessi sujui hyvin ja avoimesti. Kaikki palaute mitä on tullut, on ollut positiivista."

- Robin Pulkkinen, talousjohtaja, Revenio Group Oy‍

Tuloksena selkeä ja tunnistettava kokonaisuus

Päivitetty yritysilme ja sitä mukaileva verkkosivusto ja vuosikertomus muodostavat yhtenäisen ja tunnistettavan kokonaisuuden vahvistaen Revenion brändiä modernina, ihmisläheisenä ja uskottavana terveysteknologian toimijana. Lisäksi verkkosivut palvelevat sijoittajien tarpeita entistä paremmin, ja laajasta sekä usein niin raskaslukuisesta vuosikertomuksesta saatiin eheä ja raikas paketti, jota on miellyttävä lukea. Reveniolla oltiin erittäin tyytyväisiä saavutettuun lopputulokseen kokonaisuudessaan:

Buorren ja Revenion jatkuva markkinointikumppanuus

Hyvin sujuneen ilme- ja verkkosivu-uudistuksen sekä vuosikertomuksen myötä Buorren ja Revenion välinen yhteistyö on syventynyt jatkuvaksi markkinointikumppanuudeksi. Tämän myötä Buorre on tuottanut Reveniolle erilaisia markkinointimateriaaleja, kuten käyntikortteja, roll-up -banderolleja sekä kirje- ja presentaatiopohjia. Buorrella on ilo olla tukemassa Revenion kasvua myös tulevaisuudessa.

Lisää referenssejä

Pysy mukana kehityskulussa

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla markkinoinnin, digipalveluiden ja muotoilun uutisista. Lupaamme inspiroida ja innostaa, emme täyttää sähköpostiasi turhaan!