Buorre toteutti Uunisepille Mystery Shopping -projektin, jolla kerättiin tietoa kilpailijoiden toiminnasta, myynnin esteistä sekä kuluttajien kokemuksista uunien ja takkojen ostoprosessissa. Projektin lopputuloksena Uunisepät sai kattavat ehdotukset myynnin parantamiseksi. Materiaali sisälsi vertailuja kuluttajien kokemuksista Uuniseppien ja kilpailijoiden palveluprosessien eri vaiheista.

"Buorre auttoi meitä löytämään myynnin esteitä sekä havainnollisti asiakkaan ostoprosessin reitin hienosti. Projekti oli tärkeä osa palvelumme ja myynnin kehittämistä."

Antti Partanen, Toimitusjohtaja, Uunisepät Oy

Ota
yhteys