Buorre

Lifestylea länsirannikolta

Buorre suunnitteli Visit Vaasalle toimituksellisen imago-/faktaesitteen eli Lifestyle Magazinen 2018. Tärkeää oli selkeä, johdonmukainen ja helposti seurattava rakenne sekä nykyaikainen, raikas, mielenkiintoinen ja alueen dynaamisuutta esiin tuova ilme.
 Buorre
Esitteen tavoitteena on lisätä Vaasan seudun vetovoimaa ja houkutella paikalle uusia matkailijoita. Käytimme esitteen kuvina sekä asiakkaan omia kuvia että paikallisten valokuvaajien kuvia. Tuotimme toimituksellisen tekstisisällön kuvamateriaalia tukien ja lisäksi käytimme ilmoitusosan taitossa alueen toimijoilta saamaamme valmista faktasisältöä. Nostimme esiin alueelle tyypillisiä tunnelmia ja erikoisuuksia, joiden tiedämme antavan matkailijoille lisäarvoa. Avara luonto, lähellä tuotettu ja paikallisuus ovat avainkäsitteitä.
 Buorre
”Osallistuimme heti esitteen valmistumisen jälkeen Visit Finlandin osastolla Berliinin ITB-messuille, joka on maailman suurin matkamessutapahtuma. Uusi esitteemme herätti paljon kiinnostusta sekä ulkomaisten että kotimaisten toimijoiden keskuudessa, ja sen avulla oli helppo käydä myynti- ja markkinointikeskusteluja. Ilmettä pidettiin selkeänä, tyylikkäänä ja edustavana. Olenkin vakuuttunut siitä, että kehitämme brändiä nyt oikeaan suuntaan yhteistyössä Buorren kanssa.”
 
Max Jansson, toimitusjohtaja, Vaasan seudun Matkailu Oy
 Buorre
Nostimme Vaasan seutuun kuuluvien kahdeksan kunnan ominaispiirteitä esille visuaalisesti puhuttelevalla kartalla.
 Buorre
Elävöitimme Lifestyle Magazinen sisältöä käynnistämällä sosiaalisessa mediassa kampanjan ”Why I love Vaasan seutu”, jossa kuka tahansa sai lähettää omia kuviaan ja kertoa, miksi hän rakastaa Vaasan seutua. Käytimme esitteessä sekä sitaatteja että kuvia ja merkitsimme ne kampanjatunnisteella. 
 Buorre
Ota
yhteys