Buorre

Valokuvaus

Verkkosivut

Visuaalinen ilme

Uuden ilmeen toteuttaminen

YourCoach on Pohjanmaalla toimiva hyvinvointialan kasvuyritys,  joka tarjoaa monipuolisia hyvinvointi- ja valmennuspalveluita sekä yksityisille että yrityksille. YourCoachin palveluiden avulla voidaan parantaa työtehoa ja kannattavuutta. Toteutimme YourCoachille uuden ilmeen, logon ja hakukoneoptimoidut verkkosivut.

 Buorre
 Buorre

Projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota verkkosivun sisältöihin, sekä tuotteistettiin YourCoachin palveluita ja hinnoittelua helposti myytäväksi kokonaisuudeksi. Koska yrityksen työntekijät ovat tärkeässä roolissa, henkilö- ja teemakuvausten suunnitteluun ja toteutukseen haluttiin panostaa. Buorre hoiti kuvaukset kokonaisvaltaisesti ja perusti YourCoachille Medium-blogin uudeksi markkinointikanavaksi. 

 Buorre
Ota
yhteys