Haasteena markkinointi vai innovaatioiden kaupallistaminen?

Ely-keskusten uudet konsultointipalvelut otetaan käyttöön 1.9.2014. Buorre on yksi valtakunnallisesti toimivista konsulttiyrityksistä, joka on valittu tuottamaan palveluita.

Buorren valikoimaan kuuluvat:

Innovaatioiden kaupallistaminen
Markkinointi ja asiakkuudet

Päiviä yritys voi tilata Elyltä 2-7 kpl:tta. Ensin kannattaa kuitenkin olla yhteydessä meihin, jotta voimme yhdessä arvioida päivätarpeen ja palvelun soveltuvuuden Elyn raameihin. Yritys maksaa päivistä vain 300 € ja loput hoitaa Ely-keskus.

Ole yhteydessä Paulus Perkkiöön (050 3249248), jos teillä on ajatuksia, joihin uskoisitte yllä olevien palveluiden sopivan..

Ota
yhteys