Menestysreseptin unohdettu ainesosa: Asiakas

Me Buorrella autamme asiakkaitamme myymään enemmän. Vaikka keinot myynnin kasvattamiseen ovat moninaiset, alkaa myynnin kehitys aina yrityksen nykyisten toimintamallien tarkastelusta. Palvelevatko nykyiset toimintamallit asiakasta ja tukevatko ne valittua kasvustrategiaa?

 

Kysyessäni yrityksiltä heidän toimintansa tarkoituksesta, kuulen usein pitkiä luentoja siitä mitä yritys tekee, mitkä ovat sen arvoja tai minkälaisia tuotteita ja palveluita heillä on. Totuus kuitenkin on, että toimialasta riippumatta yllättävän monen yrityksen perimmäinen tarkoitus on oikeasti tehdä rahaa osakkeenomistajien taskuun. Tästä näkökulmasta katsottuna on ensiarvoisen tärkeää miettiä, mistä raha oikeastaan tulee yritykselle? Vastaus on hyvinkin yksinkertainen: asiakkaalta! 

 

Nykyaikana yrityksen ja asiakkaan välinen valtasuhde on kääntynyt päälaelleen. Internetin mukanaan tuoma asiakkaiden tuotetietoisuus ja valintojen vapaus ovat antaneet asiakkaalle etulyöntiaseman, johon yritysten on pystyttävä vastaamaan, mikäli haluavat pysyä kyydissä.

 

Suomalaisyritysten perisyntinä tuntuu olevan liiallinen tuotekeskeisyys. Yritykset peilaavat asiakkaitaan liikaa omien työntekijöidensä kautta, jolloin todellinen asiakasymmärrys saattaa hämärtyä. Liian pitkään ja liian lähellä yrityksen tuotteita tai palveluita ollut henkilö ei välttämättä enää vastaakaan yrityksen asiakasprofiilia. Joten miettikää tarkkaan, ketkä oikeastaan ovat yrityksenne maksavia asiakkaita ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä. Näin yrityksen on helpompi suunnitella, kuinka rakentaa kannattavaa liiketoimintaa luoden samalla lisäarvoa asiakkaalle. Olipa kyse sitten yrityksen tuotteista, palveluista, nettisivuista tai sosiaalisen median kanavista, tärkeintä on miettiä, kuinka se auttaa asiakasta tekemään ostopäätöksen (ja tuomaan lisää rahaa yritykselle).

 

Kuulostaako haastavalta?

 

Mitäpä jos soittaisit Buorrelle.

Ota
yhteys