Mitä se palvelumuotoilu ylipäätään on?

Tähän kysymykseen ei yksiselitteistä vastausta taida tässäkään blogissa olla tarjolla, mutta ajatuksia ja pohdintaa sitäkin enemmän. Kiireisille lukijoille tiivistettynä:
  • palvelumuotoilulla pyritään luomaan asiakasystävällisempiä palveluita, tuotteita ja prosesseja
  • palvelumuotoilussa yhdistetään elementtejä muotoilusta, tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista
  • keskiössä on aina ihminen ja asiakasymmärrys 
Kiinnostavaa vai mitä? Lue alta lisää palvelumuotoilun uusimmista suunnista.
 

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä kehittämistä

 
Palvelumuotoilulla pyritään selvittämään idean ja konseptin toimivuus käytännön elämässä, joka vaatii totuttujen toimintamallien muutosta. Tämä vaatii määrätietoista muutosjohtamista ja uudenlaista asennoitumista organisaation sisällä. Yhä enemmän ja enemmän kaikkien organisaatiossa olevien tulee yhteistuumin sitoutua muutokseen ja ottaa asiakaskokemus ja kokonaispalvelu kaiken tekemisen keskiöön. 

Tämä on selkeä kehityssuunta, joka näkyy palvelumuotoilun fokusalueiden seuraavilla muutoksilla: 

1.     Leikkisistä kokeiluista siirrytään strategiseen fokukseen
2.     Käyttäjäfokuksesta kokonaisen ekosysteemin ymmärtämiseen
3.     Metodeista asenteisiin
4.     Konseptoinnista implementointiin
5.     Ulkoisista konsulteista yrityksen sisäisen kapasiteetin hyödyntämiseen (Birgit Marger, 2018, SDN Finland Seminaari)
 

Myös palvelumuotoilun näkökulmat ovat nykytrendien mukaisesti muuttuneet:

1.     Käytettävyydestä asiakaskokemukseen
2.     Tuotteesta palveluun
3.     Muotoilijasta tiimiin
4.     Muotoilusta liiketoiminnan kehittämiseen
5.     Innovoinnista arvon luomiseen (Birgit Marger, 2018, SDN Finland Seminaari)

 

Yhteistyön tärkeys korostuu muutoksessa

Yrityksen koko ja resurssit eivät ratkaise palvelumuotoilun onnistumista, vaan tärkeintä on koko organisaation myönteinen asenne muutokseen ja uusiin kokeiluihin. Kyky sietää epävarmuutta ja omalle epämukavuusalueelle asettuminen mahdollistaa kehityksen. Muutos tapahtuu pienin askelin ja esimerkiksi aloitteleva yrittäjä voi testata palvelukonseptiaan ja ideoitaan omassa verkostossaan potentiaalisilla asiakkaillaan. Muutama puhelinkeskustelukin vie asioita enemmän eteenpäin kuin ainainen mietiskely ja ideointi. Huippumuotoilija Tim Brownia (2009) lainaten: “Fail fast in order to succeed sooner!”.
 

Yhdessä kohti palvelumuotoilun muutosta

Yhdessä saavutetaan aina enemmän. Mikään toimija ei ole irrallaan muista, vaan kaikki kuuluvat suurempaan ekosysteemiin, erilaisiin verkostoihin, jotka vaikuttavat päätöksentekoon, resursseihin ja ratkaisuihin. Nykypäivänä yhteistyö korostuu, sillä kaikkea ei kannata tai tarvitse hallita itse. Avoimen yhteistyöverkoston kautta voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Tästä mainio esimerkki oli tammikuun loppupuolella Buorren ja Vaasan seudun ammatillisen oppilaitoksen, Vamian yhteistyössä järjestämä palvelumuotoilun koulutuspäivä, joka oli osa Jyri Naarmalan vastuulla olevan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon valmistavaa koulutusta. Päivään osallistui eri tutkintoalojen opiskelijoiden lisäksi myös Vamian henkilöstöä. Vamiassa tavoitteena on edistää koulutuksen sekä työelämän yhteistyötä, ja siksi Buorre lähtikin suurella innolla mukaan tuoden teorian rinnalle rautaisia käytännön esimerkkejä tehdyistä asiakasprojekteista, kuten esimerkiksi case 24 Pesulasta
 
Päivä sai miettimään, miten yhteistyön merkitys näkyy juuri palvelumuotoilun ja sen muuttuvien trendien kohdalla? Yhdessä tekeminen kun nyt on myös palvelumuotoilun ytimessä – co-creation (yhteiskehittely) -toimintamalli luo mainion pohjan uuden kehittämiselle, jossa lähtökohtana on entistä paremmat prosessit, parempi asiakaskokemus ja ylipäätään kaikkia osapuolia palveleva win-win-tilanne.
 
Kiinnostuitko palvelumuotoilusta? Ota meihin yhteyttä! 
Tekstin kirjoittaja Sara Sillanpää toimii Buorrella asiakaslähtöisiä palveluita muotoilevana asiakaspäällikkönä. Vaasan yliopistosta markkinointiekonomiksi ja Laureasta palvelumuotoilijaksi valmistunut Sara syttyy saumattomista palvelukokemuksista niin digitaalisessa kuin fyysisessä maailmassa. 
Ota
yhteys