Teesit täydelliseen tuotekonseptointiin

Hyvin konseptoitu tuote mahdollistaa usein yrityksen koko liiketoiminnan ja tuloksellisen myynnin. Tuotekonseptointi sisältää monta haasteellista osa-aluetta, joiden tunteminen on tärkeää. Jos kokonaisuus ei ole hallussa ja jokin aspekti unohtuu, mennään suurella todennäköisyydellä metsään niin, että pauke kuuluu.
 

Mitä nämä tärkeät tuotekonseptoinnin osa-alueet sitten ovat? 

  1. Tiedosta tuotteen markkinapotentiaali. Konseptointiprosessiin lähdettäessä on aina hyvä kysyä ja kyseenalaistaa, minkälaisia ongelmia tuote todella ratkaisee ja onko tarve todellinen? Tuotekonseptoinnin tulisi aina olla markkinalähtöistä. 
  2. Tunne kilpailijat ja loppukäyttäjät. Kilpailijat sekä tuotteen loppukäyttäjät on syytä tuntea tarkoin jo konseptoinnin alkuvaiheessa. Tässä Buorren liiketoimintaymmärrys korostuu oleellisesti, sillä ohjailemme tuotekonseptointia vahvasti myynnin kautta. On tärkeää kyetä erottamaan eri asiakassegmentit toisistaan: Minkälaiset tarpeet segmenteillä on? Miten tuotekonseptilla niihin vastataan? Miten tuotetta myydään eri segmenteille? Mihin tuote asemoituu suhteessa kilpailijoihin, ja mikä tekee siitä paremman? Kysymykset ohjailevat jo itsessään sitä, minkälainen tuotteen tulisi olla.
  3. Tuotteen valmistettavuus ja teknologia. Tuotekonseptoinnin osalta on elinehto ymmärtää tuotteen potentiaali, mutta myös teknologia ja valmistettavuus. Esimerkiksi juuri valmistettavuuden suhteen on kyettävä tunnistamaan, mikä on toteuttamiskelpoinen tuotekonsepti ja mikä ei. 
  4. Asiakas- ja käyttäjäkokemus. Tuotteen käyttäjiä ja käyttäjäkokemusta mietittäessä tulee pureutua siihen, miten asiakaskokemus tulisi rakentaa konseptoitavan tuotteen ympärille. Tämä onkin asia, joka täytyy yksinkertaisesti hakea markkinoilta. Buorrella se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotekonseptointiprosessiimme kuuluu oleellisena osana haastattelut, asiakkaan kanssa tehtävät workshopit ja prototyyppien testaaminen loppukäyttäjien kanssa. Kun asiakasymmärrys on perusteellista, tehdään lopputuloksen kannalta oikeita asioita jo konseptoinnin alkuvaiheessa.


Tuotekehityksen ja myynnin vuorovaikutus

Buorrella on äärimmäisen vahva ymmärrys tuotekehityksen ja myynnin välisestä suhteesta. Myyntiin ja markkinatarpeeseen peilaten pystymme tekemään kustannustehokkaasti oikeita asioita koko projektin ajan. Esimerkiksi erilaisten business casejen ja gate-mallien pohjalta kykenemme määrittelemään tuotteen tarkasti jo prosessin alkuvaiheessa. Näin pystymme auttamaan merkittävästi sekä suuria pörssiyhtiöitä että pieniä ja keskisuuria yrityksiä konseptointiprosessin alkumetreiltä lähtien. Hyvänä esimerkkinä kokonaisvaltaisesta tuotekonseptoinnistamme toimii alan palkintojakin voittanut Vieser Oy:n Vieser One -lattiakaivo.
 

Tuotekonseptoinnin nykytrendit on syytä tuntea

Tämän päivän trendinä näkyy vahvasti se, että asiakasymmärrys tuotekonseptoinnin alkupäässä kasvaa oleellisesti. Suunnitteluprosessin alun kartoitus on lisääntynyt huomattavasti syrjäyttäen pelkän insinöörimäisen ajattelun, mutta monilla yrityksillä olisi varaa lisätä asiakasnäkökulmaa osaksi tuotekehitystä vielä huomattavasti enemmän – etenkin tuotteen teknisen suunnittelun tueksi. 
 
Oman mausteensa tuotekonseptointiin tuovat AR- ja VR-tekniikat. Virtuaalitodellisuuden ansiosta tuotekonseptointi on ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Prototyyppien esittäminen AR-teknologian avulla on erinomainen keino tehdä kokemuksesta visuaalisesti vaikuttava. Tutustu referensseihimme ja ota meihin yhteyttä!


Tekstin kirjoittaja Kaj Pärkkä toimii asiakaspäällikkönä markkinointitoimisto Buorrella. Vaasassa varttuneen Kaj'n vahvuuksia ovat kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen sekä tuotekehitys. Kokemus teollisuuden T&K-projekteista, yrittäjyydestä, myynnistä ja sijoittamisesta antaa Kaj'lle vahvan pohjan yritysten T&K-projekteihin ja myynninedistämiseen. Kaj'n saat kiinni puhelimitse 044 215 2211, tai meilitse kaj.parkka@buorre.fi.

 

Ota
yhteys