Buorre-Talliosake

Digikampanja

Markkinointimateriaalit

Verkkosivut

Visuaalinen ilme

Buorre vauhdittamassa Talliosakkeen hurjaa kasvua optimoidulla markkinointiviestinnällä

Talliosake on vuonna 2010 perustettu yritys, jonka ensimmäiset toimitilat rakentuivat Rovaniemelle. Yritys myy ja vuokraa autotalli- ja varastotiloja sijoittajille, yrittäjille sekä harrastajille. Viime vuosina Talliosakkeen kasvu on ollut todella nopeaa, eikä vähiten Buorren kokonaisvaltaisen markkinointikumppanuuden vuoksi. 
 

Buorren ja Talliosakkeen menestyksekäs markkinointikumppanuus

Yhteistyö alkoi keväällä 2016, kun Buorre teki Talliosakkeelle uudet tarkasti hakukoneoptimoidut kotisivut. Vähitellen yhteistyö syveni järjestelmälliseen digimarkkinointiin, josta muodostui erittäin tehokasta ja tuloksellista. Tarkasti kohdennettu ja optimoitu Facebook- ja Google-mainonta toi Talliosakkeelle tuhansia liidejä, ja sitä kautta runsaasti uusia asiakkaita. Buorre oli siis vahvasti mahdollistamassa Talliosakkeen menestyksekästä kasvutarinaa. Reilussa kahdessa vuodessa Talliosakkeen liikevaihto kasvoi erittäin hyvällä kannattavuudella moninkertaiseksi.

Kohderyhminä sijoittajat, yrittäjät ja harrastajat

Talliosake on kohderyhmien kannalta haasteellinen, sillä joukosta on eroteltava potentiaaliset sijoittajat, yrittäjät sekä harrastajat. Haasteesta huolimatta hyvällä kohderyhmien analysoinnilla sekä tarkkaan optimoidulla sisällöntuotannolla potentiaaliset asiakkaat oli mahdollista tavoittaa. Buorren suunnittelema johdonmukainen markkinointistrategia, ja sen tehokas käytännöntoteutus mahdollisti nopean kasvun ja asiakkaan kunnianhimoisten tavoitteiden ylittymisen.

Lue lisää miten digimarkkinoinnin tavoitteet ja mittarit asetetaan
Buorre-Talliosake
Buorre-Talliosake

Tehokasta markkinointiviestintää kaikissa kanavissa

Vaikka yhteistyön pääpaino keskittyi voimakkaaseen ja hyvin tulokselliseen digimarkkinointiin, tehtiin Talliosakkeelle myös onnistunutta printti- banneri- ja kadunvarsimainontaa, joiden avulla ohjattiin satoja ihmisiä uusien tallien avajaistapahtumiin. Lisäksi Buorre on tuottanut Talliosakkeelle runsaasti korkealaatuista markkinointimateriaalia, kuten valokuvia sekä tarkkoja 3D-mallinnuksia Talliosakkeen varasto- ja autotallitiloista. Kaiken kaikkiaan kokonaisvaltainen markkinointiyhteistyö Buorren kanssa loi Talliosakkeelle erittäin tukevan kivijalan, jonka pohjalta liiketoimintaa on hyvä jatkaa nousujohteisena myös tulevaisuudessa.

 
Buorre-Talliosake
Ota
yhteys