Buorre
 Buorre

Digimarkkinointi
Buorre on tehnyt Talliosakkeelle digimarkkinointia, kuten osakkeiden mainostamista sijoittajille Facebookin ja yrityksen verkkosivujen kautta. Talliosake halusi vahvistaa markkinointiaan sijoittajille, ja Buorre on toteuttanut tälle kohderyhmälle suunnatun kampanjan. Kampanjan ja muun markkinoinnin avulla osakkeiden myynti sijoittajille on kasvanut, ja yritys on ollut tyytyväinen näihin tuloksiin.

 


Valokuvaus
Buorre huolehti Talliosakkeen asiakaskokemusreferenssien kuvaamisesta ja haastatteluista. Referenssien avulla yrityksen verkkosivuilla kerrotaan nyt eri kohderyhmien kokemista hyödyistä Talliosakkeeseen liittyen.

 Buorre
 Buorre
Ota
yhteys